«

»

มิ.ย. 11

Print this เรื่อง

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

รื่อง แจ้งผลการประเมินความพร้อมในการขอเปิดสอนกลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชาของสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้จัดการศึกษาอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง จำนวน ๗ สาขา ดังนี้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน ๒ สาขา ได้แก่ ๑)สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒)สาขางานไฟฟ้ากำลัง และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน ๕ สาขา ได้แก่ ๑)สาขางานการบัญชี ๒)สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ๓)สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๔)สาขางานเทคนิคยานยนต์ ๕)สาขางานไฟฟ้ากำลัง จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

621 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5-67/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>