Admin_ongkharak

Author's details

Date registered: พฤศจิกายน 4, 2014

Latest posts

  1. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ — ธันวาคม 12, 2018
  2. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ — ธันวาคม 3, 2018
  3. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ — พฤศจิกายน 28, 2018
  4. เผยแพร่ผลงานวิจัย — พฤศจิกายน 23, 2018
  5. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ — พฤศจิกายน 21, 2018

Most commented posts

  1. ประกาศรับสมัครนักเรียน – นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 — 105 comments
  2. แผนธุรกิจโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร — 7 comments
  3. วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ — 5 comments
  4. วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ — 4 comments
  5. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ — 3 comments

Author's posts listings

ธ.ค. 12

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองกา …

Continue reading »

67 total views, no views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5-81/

ธ.ค. 03

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่ …

Continue reading »

95 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5-80/

พ.ย. 28

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการควบคุมแสงสว่างรถยนต์ระบ …

Continue reading »

66 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5-79/

พ.ย. 23

เผยแพร่ผลงานวิจัย

นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอ …

Continue reading »

86 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2/

Older posts «