Admin_ongkharak

Author's details

Date registered: พฤศจิกายน 4, 2014

Latest posts

  1. (No title) — มิถุนายน 3, 2021
  2. ป้องกัน: ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการอบรมออนไลน์ รูปแบบ V Room V Learn วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ — พฤษภาคม 19, 2021
  3. วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป — กุมภาพันธ์ 11, 2021
  4. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ — มกราคม 3, 2021
  5. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ — ธันวาคม 25, 2020

Most commented posts

  1. ประกาศรับสมัครนักเรียน – นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 — 105 comments
  2. วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ — 8 comments
  3. แผนธุรกิจโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร — 7 comments
  4. วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ — 5 comments
  5. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ — 4 comments

Author's posts listings

มิ.ย. 03

(No title)

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

7 total views, 2 views today

7 total views, 2 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/7936-2/

พ.ค. 19

ป้องกัน: ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการอบรมออนไลน์ รูปแบบ V Room V Learn วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

44 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81-9/

ก.พ. 11

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

144817303_1397977720548103_3911406912672647828_n

  195 total views, 1 views today

195 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81-8/

ม.ค. 03

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ควบคุมกา …

Continue reading »

108 total views, 2 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5-89/

Older posts «