Admin_ongkharak

Author's details

Date registered: พฤศจิกายน 4, 2014

Latest posts

  1. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ — พฤษภาคม 29, 2020
  2. ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ — พฤษภาคม 20, 2020
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ — มีนาคม 25, 2020
  4. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ — มีนาคม 2, 2020
  5. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ — มกราคม 30, 2020

Most commented posts

  1. ประกาศรับสมัครนักเรียน – นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 — 105 comments
  2. วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ — 8 comments
  3. แผนธุรกิจโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร — 7 comments
  4. วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ — 5 comments
  5. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ — 4 comments

Author's posts listings

พ.ค. 29

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการ …

Continue reading »

2 total views, no views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5-84/

พ.ค. 20

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

การเรียนในช่วงไวรัสโควิด19 300x210cm

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เรียน ท่านผู้ปกค …

Continue reading »

14 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2-10/

มี.ค. 25

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ป้ายรับสมัครนักศึกษา 63 120x240 cm หน้าวิทยาลัยฝั่งป้ายวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เนื่องด้วยสถ …

Continue reading »

21 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-45/

มี.ค. 02

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …

Continue reading »

91 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5-82/

Older posts «