พ.ย. 13

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ประกาสผลการเรียน

33 total views, no views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/7818-2/

พ.ย. 13

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

เรื่อง กำหนดวันปิด-เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ประกาศเปิดปิดภาคเรียน 2 -2563

56 total views, no views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5-86/

พ.ย. 02

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

79 total views, no views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1/

ต.ค. 15

งบทดลองรายเดือน ณ 15ตุลาคม 2563 (งวด 1-16)

รายงานบทสดลองหน่อยเบิกจ่ายรายปี ประจำงวดงวด 1 ถึง 16 ประจำปี ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

76 total views, no views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%93-15%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%84/

Older posts «

» Newer posts