Category Archive: งานกิจกรรม

ก.ค. 16

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔

ถวายสัตย์ 5-05

ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่าน ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญ …

Continue reading »

135 total views, no views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%8d/

ก.พ. 11

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

144817303_1397977720548103_3911406912672647828_n

  424 total views, 1 views today

424 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81-8/

ต.ค. 08

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ภูมิพลังแผ่นดิน

ประกาศแจ้งนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เข …

Continue reading »

324 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2-29/

ก.ย. 16

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

English Camp 63

ประกาศแจ้งนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ นั …

Continue reading »

285 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2-22/

Older posts «