Category Archive: งานความร่วมมือ

Sep 28

กิจกรรมสัมมนานักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จังหวัดนครนายก ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรมการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จังหวัดนครนายก 848 total views, 1 views today

848 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%99/

Sep 27

การนิเทศ ติดตามโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการฝึกอาชีพ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมการนิเทศ ติดตามโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการฝึกอาชีพในการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จังหวัดนครนายก และสถานประกอบการที่ทำความร่วมมือ 758 total views, 2 views today

758 total views, 2 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8-%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b/

Feb 10

โครงการหนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ นำโดยนายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ร่วมกับบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการหนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม “One Dealer One College” ระยะที่ 2 สร้างสรรค์ 4 กิจกรรม “อุบัติเหตุเป็นศูนย์ เริ่มที่ตัวคุณ : Zero Accident” สื่อการสอนและอบรม ด้วยการสนันถ่ายทอดเทคโนโลยี และอุปกรณ์สื่อการสอน  การแข่งขันประหยัดนำมันเชื้อเพลิง และกิจกรรมสนับสนุนสร้างอาชีพให้นักศึกษาในร้านผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 706 total views, 2 views today

706 total views, 2 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa/