Category Archive: งานประชาสัมพันธ์

Mar 04

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

สร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา 62 240362

133 total views, no views today

133 total views, no views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2-9/

Jan 24

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ช่างยนต์ แผ่นพับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เปิดให้บริการธุรกิจช่างยนต์คาร์แคร์ ล้างรถ , เคลือบสีทั้งภายในและภายนอก เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ติดต่อได้ที่วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 109 total views, 1 views today

109 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-24/

Jan 23

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

เบบี้ บราวนี่

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เปิดให้บริการธุรกิจ เบบี้บราวนี่ ขนมปัง, สาลีมะพร้าว, ขนมไข่อร่อยๆ หวานๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ติดต่อได้ที่วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 102 total views, 1 views today

102 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-23/

Jan 23

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ธุรกิจ เติมเงินมือถือออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เปิดให้บริการธุรกิจเติมเงินมือถือออนไลน์ สะดวก,รวดเร็ว,เติมตามยอดที่ต้องการ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ติดต่อได้ที่วิทยาลัยการอาชีพองครักษ 77 total views, 1 views today

77 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-27/

Older posts «