Category Archive: งานประชาสัมพันธ์

Jul 04

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการอนันติ์ ลิ่มเชย ด้วยความยินดียิ่ง

รับผอ อนันติ์ ลิ่มเชย

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการอนันติ์ ลิ่มเชย ด้วยความยินดียิ่ง 61 total views, 1 views today

61 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81-7/

Mar 04

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

สร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา 62 240362

205 total views, 2 views today

205 total views, 2 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2-9/

Jan 24

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ช่างยนต์ แผ่นพับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เปิดให้บริการธุรกิจช่างยนต์คาร์แคร์ ล้างรถ , เคลือบสีทั้งภายในและภายนอก เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ติดต่อได้ที่วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 183 total views, 3 views today

183 total views, 3 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-24/

Jan 23

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

เบบี้ บราวนี่

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เปิดให้บริการธุรกิจ เบบี้บราวนี่ ขนมปัง, สาลีมะพร้าว, ขนมไข่อร่อยๆ หวานๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ติดต่อได้ที่วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 158 total views, 3 views today

158 total views, 3 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-23/

Older posts «