งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

บันทึกข้อความรายงานการส่งวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565

นายกิตติศักดิ์-ผิวเหลือง-แผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาววิดา-พรหมแก้ว-แผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาวพิศมัย-จันทะโชติ-แผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาวดวงกมล-ศรีบุรี-แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวณัฐฐาพร-ธรรมจักร์-แผนกวิชาสามัญ

นางมธุรส-พิมจุฬา-แผนกการจัดการ

นางสาวทิพภาภรณ์-แสงกอง-แผนกการจัดการ

นางสาวสุมาลี-คล่องแคล่ว-แผนกการจัดการ

นางสาวสุวารี-อ่วมเจียกเจริญ-แผนกการจัดการ

นางสาววาริน-อ่วมเจียกเจริญ-แผนกการบัญชี

นางสาววิลาวรรณ์-โพธิ์ศรี-แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวสุนิตา-กริ่มใจ-แผนกการบัญชี

นางสาวปาวรณา-ผาลิวงษ์-แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวรัตนาวดี-ขำทองทับ-แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายพัฒนา-กลมพันธ์-แผนกคอมพิวเตอร์

นายธนพิสิษฐ์-ทาพา-แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายอรรถเมศ-ตะโกนา-แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวธนาวี-กานต์ฉลองชัย-แผนกชิชาไฟฟ้ากำลัง

นายพงษ์อนันต์-อนันตภักดิ์-แผนกไฟฟ้ากำลัง

นายศุภชัย-คำสอนทา-แผนกวิชาไฟ้ฟ้ากำลัง

นายอาณัติ-มิศิริ-แผนกไฟฟ้ากำลัง

สิบตรีอาทิตย์-ชไมพรเลิศสกุล

นายทรงเกียรติ-หาญสุโพธิ์-แผนกเทคนิคพื้นฐาน

นายอานนท์-อ่ำเจริญ-แผนกช่างยนต์

นายวิจิตร-ขาวขำ-แผนกวิชาช่างยนต์

นายวรชฏ-วิไลวรรณ-แผนกช่างยนต์

นายมนตรี-แก้วเจริญ-ช่างยนต์

 

 3,412 total views,  2 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to top