ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

รื่อง แจ้งผลการประเมินความพร้อมในการขอเปิดสอนกลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชาของสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้จัดการศึกษาอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชาของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง จำนวน ๗ สาขา ดังนี้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน ๒ สาขา ได้แก่ ๑)สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒)สาขางานไฟฟ้ากำลัง และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน ๕ สาขา ได้แก่ ๑)สาขางานการบัญชี ๒)สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ๓)สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๔)สาขางานเทคนิคยานยนต์ ๕)สาขางานไฟฟ้ากำลัง จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

 1,162 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to top