หนังสือคำสั่ง ปีการศึกษา 2559

– คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ที่ 187/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

– คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ที่ 188/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

– คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ที่ 204/2559 เรื่องมอบหมายหน้าที่ครูอยู่เวรหน้าประตูวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

– คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ที่ 205/2559 เรื่องมอบหมายหน้าที่ครูออกตรวจเส้นทางการมาเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

– คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ที่ 208/2559 เรื่องแต่งตั้งครูที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

– คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ที่ 227/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559

– คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ที่565/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

– คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ที่587/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมครูที่ปรึกษาพัฒนาทักษะในการดูแลผู้เรียนและการจัดทำแฟ้มประวัติประจำตังผู้เรียนอาชีวศึกษา

-คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ที่588/2559 เรื่องมอบหมายหน้าที่ครูอยู่เวรหน้าประตูวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

-คำสั่งวิทยาลัยการอวชีพองครักษ์ ที่613/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

-คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ที่629/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการออกประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560

 1,700 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to top