หนังสือคำสั่ง ปีการศึกษา 2558

– คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ที่ 285/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

– คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ที่ 301/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายคุณธรรม จริธรรม สถานศึกษาธรรมาภิบาล ประจำปี 2558

– คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ที่ 345/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสำคัญของพระมหากษัตริย์ (งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558) ประจำปีงบประมาณ 2558 

– คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ที่ 346/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับ ปวช.1) ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 1 ชุด

– คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ที่ 393/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

– คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ที่ 453/2558 เรื่องมอบหมายหน้าที่เข้าร่วมงานพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี -2558

– คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ที่ 458/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการออกประชาสัมพันธ์แนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559

– คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ที่ 480/2558 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูออกตรวจเส้นทางการมาเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

– คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ที่ 482/2558 เรื่อง การมอบหมายครูทำหน้าที่พูดอบรมหน้าเสาธงประจำวันกิจกรรมหน้าเสาธงวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

– คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ที่ 526/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

– คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ที่ 527/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการประกวดแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก ประจำปีการศึกษา 2558

– คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ที่ 528/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

– คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ที่ 547/2558 เรื่องมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคริสต์มาส (Christmas Day) ประจำปี 2558

 

 2,618 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to top